Powee´ s C´ chen

Powee´s Cate
HD A2/A2
ED 0/0
OCD frei
Prüfungen: APD A, Schusstest
Powee´s Cute Vika
HD A2/B1
ED 0/0
OCD frei
Prüfungen: BHP
Powee´s Charming Maja
HD A2/A2
ED 0/0
OCD frei
Powee´s C´est la Vie
Prüfungen: A WT-E, Judges Choice, WT L
Powee´s Captain Sam
HD A1/A1
ED 0/0
Powee´s Capone
HD A2/A2
ED 0/0
OCD frei
Prüfungen: WT A, WT F
Powee´s Carlsson
HD A2/B1
ED 0/0
OCD frei
Powee´s Coke
HD A1/A1
ED 0/0
OCD frei